Гореща линия по етични въпроси

Тук можете да подадете информация за некоректни, неетични или противоправни действия, които са в разрез с Етичния кодекс.

ЧЕЗ е една от най-големите енергийни компании в България и осъзнава ролята си в обществото и отговорностите си спрямо своите клиенти, бизнес партньори, акционери и служители.

С цел осигуряване на бизнес стандарти за етично поведение ръководството на ЧЕЗ Груп предприе мерки за ограничаване на риска от неетично или противоправно поведение, които са неделима част от Политиката за съответствие.

Какво представлява Горещата линия по етични въпроси?

Горещата линия е създадена за
 • служителите на ЧЕЗ Груп и управителните ѝ органи;
 • нейните бизнес партньори;
 • трети страни,

които разполагат с информация за некоректни, неетични или противоправни действия срещу интересите на ЧЕЗ Груп.

Управлението и поддържането на Горещата линия е част от инструментите, използвани за целите на Политиката по съответствие на ЧЕЗ Груп.

Използването на Горещата линия е изцяло доброволно и дискретно.

Горещата линия е един от възможните инструменти за съобщаване за неетично или противоправно поведение.

Често задавани въпроси

Горещата линия служи за съобщаване за неетични или противоправни действия, които са в разрез с Етичния кодекс.
 

Всяко поведение, което е в разрез с приетия Етичен кодекс.
 

Информацията, подадена посредством Горещата линия, получава и обработва администраторът на Горещата линия.
 

Ще бъдете информирани за резултатите от разследването, в случай че посочите свои данни за контакт.
 

Да, гарантирана е. Приложението Гореща линия по етични въпроси позволява подаването на информация да бъде изцяло анонимно, без да се предоставят данни за контакт.
В случай, че предоставите Ваши данни същите ще бъдат обработвани в пълно съответствие с приложимите правила за тяхната обработка.
 

Дефиниция на принципите на Етичния кодекс можете да откриете тук.

 • Правила
 • Категории
 • Описание на ситуацията
 • За кого се отнася
 • За Вас
 • Уважаеми служители, външни и вътрешни клиенти, доставчици,

  Настоящата услуга за подаване на сигнали може да се използва единствено за подаване на сигнали за неетично, некоректно или противоправно поведение или ситуации, касаещи комуникация, която е в разрез с професионалните стандарти или която нарушава Етичния кодекс на ЧЕЗ Груп по друг начин.

  Молим Ви да не използвате Горещата линия за съобщаване на извънредни обстоятелства (например пожари, трудови злополуки, нещастни случаи и др., за които са отговорни съответните спасителни служби) или в случаи, касаещи търговски отношения или клиентски жалби.

  Горещата линия е предназначена преди всичко за онези потребители, които не са сигурни дали или по какъв начин да съобщят за проява на неетично поведение.

  Молим Ви да предоставяте възможно най-подробна информация за предполагаемото нарушение на Етичния кодекс съгласно избраната от Вас категория.

  Информацията, предоставяна посредством Горещата линия, се обработва съгласно разпоредбите на действащото законодателство за информационна сигурност и защита на личните данни.

  За подаване на сигнал можете да използвате имейл: compliance@cez.bg или телефон 0800 19 129.