Събития и срещи

График на планираните мероприятия

График на срещите на потребителски съвет и презентации от срещите:

Тема на срещата Презентация Дата на срещата
1 Учредителна среща Изтегли PDF 23.05.2013
2 Отчитане и фактуриране Изтегли PDF 18.06.2013
3 Новият ценови модел. Единна фактура – формат и съдържание. Изтегли PDF 24.09.2013
4 Култура на енергийното потребление - или как да помогнем на клиентите да оптимизират електроенергийните си разходи Изтегли PDF 15.11.2013
5 Непланирани прекъсвания на електрозахранването - комуникация и реакция по време на авария Изтегли PDF 18.12.2013
6 Култура на плащане - управление на вземанията и нови услуги за клиентите Изтегли PDF 31.01.2014
7 Клиентска удовлетвореност и ролята на жалбите в подобряване на услугите Изтегли PDF 28.02.2014
8 Контактен център - ЧЕЗ България Изтегли PDF 13.03.2014
9 Присъединяване на потребители - проучване и договори Изтегли PDF 29.05.2014
10 Кражби на съоръжения - щети и последици Изтегли PDF 09.08.2014
11 Кражби на електроенергия - щети, последици и начини за противодействие Изтегли PDF 10.2014
12 Подготовка на ЧЕЗ за посрещане на зимата 2014-2015 Изтегли PDF 12.12.2014
13 Възможности за повишаване на доверието в енергетиката; Енергийната ефективност - начин за управление на семейните бюджети; Отчитане и фактуриране на електроенергията Изтегли PDF 06.01.2015
14 Електронните услуги на ЧЕЗ - състояние и планове за развитие Изтегли PDF 16.10.2015
15 Либерализиран пазар Изтегли PDF 12.2015
16 Отчет на Енергийния омбудсман и Потребителския съвет за 2015 г. Изтегли PDF 03.2016
17 Смяна на доставчик - процес, ползи и рискове Изтегли PDF 05.2016