Контакти

Свържете се с нас

Маргарита Насева
Председател на Потребителския съвет

Aдрес:
гр. София 1784, бул. "Цариградско шосе" 159

Електронна поща:
potrebiteli@cez.bg

Телефон:
0700 10 010

Факс:
(02) 8959 667