„ЧЕЗ ЕСКО България" ЕООД

Фирмен профил

„ЧЕЗ ЕСКО България“ ЕООД е създадена през 2017 г. с цел предоставяне на широкоспектърни решения в сектора на енергетиката и енергийната ефективност. ЧЕЗ ЕСКО България предлага на своите клиенти и партньори цялостното управление, администриране и реализация на проекти (пълен инженеринг – оценка, проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на енергийни и енергийно ефективни проекти). Дружеството е 100% Собственост на CEZ Bulgarian Investment B.V. (CBI).

Предмет на дейност

ЧЕЗ ЕСКО България предлага дейности по оптимизация на настоящата енергийна инфраструктура на обектите, изграждане и експлоатация на ВЕИ централи и внедряване на мерки за подобряване на енергийната ефективност.

Клиенти на ЧЕЗ ЕСКО България са индустриални компании, малки и средни предприятия, държавни, общински или частни организации и фирми, управляващи сгради и съоръжения от всички видове - жилищни и административни сгради, фабрики, болници, училища, спортни съоръжения и т.н.

Предоставяните от компанията услуги обхващат целия жизнен цикъл на проекта от подготовката (проучване и проектиране) и финансирането (при необходимост) до монтажа и поддръжката на оборудването. ЧЕЗ ЕСКО България предлага индивидуални решения, съобразени с конкретните нужди на клиентите си в следните основни направления:

  • Осветление (сградно, улично, парково, системи за осветление в производствени помещения)
  • Отопление, вентилация и климатизация (сградни и индустриални инсталации).
  • Когенерации и системи за оползотворяване на отпадна топлина.
  • Индустриални системи (системи за мониторинг и контрол, електрически двигатели, инвертори, компресорни станции, помпени станции)
  • ВЕИ (фотоволтаични системи, соларни системи)

Научете повече на www.cez-esco.bg