Представяне

Лично обръщение от Енергийния Омбудсман към клиентите на ЧЕЗ

Уважаеми клиенти,

С цел да подобри качеството на обслужване и да удовлетвори необходимостта от гарантиране правата на клиентите в техните взаимоотношения с дружествата от Групата ЧЕЗ в България, ръководството на ЧЕЗ създаде институцията „енергиен омбудсман“.

ЧЕЗ е първата енергийна компания в България, която стартира подобна дейност. Енергийният омбудсман е създаден, за да разрешава възможни спорове между клиентите и дружествата от Групата на ЧЕЗ в България.

Аз вярвам, че дружествата на ЧЕЗ са ваши надеждни партньори. Все пак е възможно в някои случаи да не сте удовлетворени от отговора на ваша жалба или от качеството на обслужване. Готов съм да ви съдействам във всяка ситуация, в която смятате, че наши служители са действали в противоречие на закона или в разрез с добрите маниери.

Ако се съмнявате в коректността на решението, взето по вашия случай от някое от Дружествата на ЧЕЗ в България, не се колебайте да се свържете с мен. Гарантирам пред вас, че сигналът ви ще бъде обработен съвестно и професионално! Не мога да се ангажирам, че всяка жалба ще бъде разрешена в полза на клиента, а мога да ви обещая, че ще бъде разгледана и разрешена независимо, отговорно и безпристрастно.

Всички ваши предложения относно дейността на Енергийния омбудсман са добре дошли и ще ни помогнат да бъдем още по-добри в работата си.

Уважаеми клиенти, вярвам, че институцията на Енергийния омбудсман, ще бъде от полза за всички вас и ще помогне за повишаване удовлетвореността на клиентите.

Радослав Димитров
Енергиен Омбудсман на ЧЕЗ