Печеливши 21.02.2020

КЛИЕНТСКИ НОМЕР ИМЕНА СТОЙНОСТ НА НАГРАДАТА
310225299635 Ц. Б. В. 90.94
310234824342 Р. А. Г. 78.06
300059383592 В. М. П. 36.68
300144751215 М. Ф. М. 50.81
300146752581 Л. С. С. 117.28
300147259258 К. А. Б. 85.42
300147668044 М. М. С. 46.42
300147879662 Й. С. С. 51.72
310192753264 М. С. М. 58.32
300050136029 В. Й. И. 24.96
300147799686 Й. С. К. 92.18
300221588180 Н. Б. Д. 96.55
310233068840 С. А. К. 110.16
310222271750 Ц. П. С. 19.36
300061679524 З. В. П. 45.65