Печеливши 14.02.2020

КЛИЕНТСКИ НОМЕР ИМЕНА СТОЙНОСТ НА НАГРАДАТА
300011123520 З. П. Р. 27.53
300016302825 К. Л. В. 54.06
300023658789 Р. С. Р. 100.66
300024482992 П. И. Г. 75.90
300028283612 А. Н. С. 166.98
300135708439 Н. П. К. 48.08
300145351526 Д. М. Д. 74.00
300205946733 Ю. Я. А. 87.25
300214511338 П. С. Т. 56.14
300223298251 П. И. П. 20.48
300241122297 И. А. Л. 66.42
300307029740 Д. В. С. 55.18
310229080952 Е. Г. Н. 20.93
310230488838 В. П. П. 73.36
310245235313 С. И. П. 57.53