Публичен търг с предмет: „Осигуряване на електронни съобщителни услуги (входящи / изходящи повиквания) от вътрешна телефонна система на „ЧЕЗ ГРУП“ в България“, с референтен № CZS19-020.