Външен търг за продажба на употребявани автомобили собсвеност на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

         На основание Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси, и в изпълнение на Решение взето от Управителен съвет на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД 

О Б Я В Я В А

        На 04.07.2016 г. от 10.00 часа ще се проведе външен търг с оферти в затворен плик, за продажба на употребявани автомобили собсвеност на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

 Първоначалната тръжна цена за всеки автомобил е определена в Приложение 1.

   Оглед на продаваните автомобили, предмет на търга може да бъде извършен от участниците в срок от публикуване на обявата до 01.07.2016 г.

Контактни лица за огледи:

Регион Лице за контакт Телефон
Благоевград Христо Костов 0892/278426
Кюстендил Кирил Сандев 0887/798609
Перник Първан Йорданов 0886/188027
Видин, Монтана Людмил Гоцев 0882/000622
Ловеч Кънчо Кънчев 0882/000621
Плевен Мартин Велев 0885/200031
Враца Сийка Александрова 0882/000614
Драгоман, Ботевград, Пирдоп, Иво Станишев 0892/278466
София ул. „Гинци“ №32, ул. „Цар Симеон“ № 330 Стоян Аврамов 0882/000633
София ул. „Адам Мицкевич“ № 2А; Георги Караушев 0887/930861

Документация за участие в търга на стойност 24 лв. /двадесет и четири лева/ с ДДС, може да бъде закупена всеки работен ден от 9.00 до 12.00 и от 13.00 до 16.00 часа от посочените за контакт лица до 01.07.2016 г., срещу представяне на платежно нареждане за преведена сума по банкова сметка на „ЧЕЗ Разпределение България” EАД,  IBAN  BG79 CITI 9250 1005 0094 00  BIC/SWIFT CITIBGSF. Със закупуването на тръжна документация, участника получава право на участие за неограничен брой автомобили.

Оферта за участие в търга може да се подава всеки работен ден от 9.00 до 12.00 и от 13.00 до 16.00 часа в деловодството на „ЧЕЗ Разпределение България” АД – гр.София, ул. „Цариградско шосе“ № 159, „БенчМарк Бизнес Център“ до 01.07.2016 г. включително.

Съдържание на Офертата:

·         ценово предложение по образец (Приложение 1 от закупената тръжна документация);

·         бланка с данни на участника по образец (Приложение 2 от закупената тръжна документация) и копие от лична карта за физически лица; За юридически лица – копие на удостоверение за актуална търговска регистрация от Агенция по вписвания или съответния окръжен съд по регистрация;

·         платежно нареждане за внесен депозит за участие в размер на 10 % от първоначалната тръжна цена на автомобил. Задължително в платежното се посочва регистрационен номер/или пореден номер от списъка на автомобила, за който се участва;

·         платежни нареждания за внесена сума (24 лева с ДДС) по закупуване на тръжна документация (в платежното нареждане да се посочи, че преведената сума е за Покупка на тръжна документация за участие в търг по продажба на употребявани автомобили);

·         молба свободен текст за продължаване на депозита в частично плащане по основната цена – при спечелване;

·         молба свободен текст за връщане на внесен депозит за участие в търг (с посочена банкова сметка) – загубили;

* Запечатания плик съдържащ тръжната документация се надписва с „Тръжна документация за участие във външен търг по продажба на употребявани автомобили, собственост на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД“.

 Депозит за участие в търга в размер на 10 % от първоначалната продажна цена на моторно превозно средство се внася в IBAN  BG79 CITI 9250 1005 0094 00  BIC/SWIFT CITIBGSF до 16.00 часа на 01.07.2016 г.

До участие в търга ще се допускат физически и юридически лица, приложили всички задължителни документи за допускане до участие в търга до 16.00 часа на 01.07.2016 г., внесли депозит за участие в определения срок и отговарящи на изискванията, определени в тръжната документация.

В случаите когато един участник подава оферта за два или повече автомобила, то офертите за всеки автомобил се подават в отделни пликове.

Всяко ценово предложение, поставено в незапечатан плик, или което не отговаря на изискванията на продавача- се обявява за нередовно.

При предложена еднаква най-висока цена от двама или повече участници, комисията продължава търга чрез явно наддаване между тях със стъпка 1% от началната цена, след уведомяването им в рамките на пет дни, след датата на търга.

* Всички последващи разходи по прехвърляне на собствеността и пререгистрацията на автомобила са за сметка на спечелилия участник.

За допълнителна информация: Димитър Тушинов, тел: 0892/278059, e-mail: dimitar.tushinov@cez.bg

Приложение № 1

 

Списък с автомобили за продажба

Рег. № Превозно средство по талон Марка (модел) Местонахождение Първа регистрация по талон Техническо състояние Пробег, км/Моточасове Пазарна стойност след закръгление, лева (без ДДС)
1 C5710XP товарен автомобил/фургон Пиаджо Портер София ул."Адам Мицкевич" № 2А 06.04.2005 Задоволително 54322 1 500   
2 CA2712MT товарен автомобил/фургон Пежо 206 София ул."Адам Мицкевич" № 2А 06.02.2003 Задоволително 120800 1 360   
3 CA2715MT товарен автомобил/фургон Пежо 206 София ул."Адам Мицкевич" № 2А 06.02.2003 Задоволително 150954 1 360   
4 CA4493HK лек автомобил/хетчбек Форд Фиеста София ул."Адам Мицкевич" № 2А 03.07.2003 Задоволително 126439 1 160   
5 CA4514MK товарен автомобил Пежо 206 София ул."Адам Мицкевич" № 2А 23.01.2003   201396 1 190   
6 Без Hомер   Пежо 106 София ул."Адам Мицкевич" № 2А   БРАК   500   
7 CA3546HK  товарен автомобил/фургон Пежо 206 Кюстендил ул."Петър Ников"№2 19.02.2003     1 060   
8 CA9323HK товарен автомобил/фургон Пежо 206 Дупница Аракчийски мост 5 19.02.2003 блокирал ДВГ 204090 600   
9 CA9650HM  товарен автомобил/бордови ЗИЛ 130 Дупница Аракчийски мост 5 02.09.1991     1 510   
10 CA0457MX специален автомобил/автокран ЗИЛ 130 АВ.КРАН Троян ул."Изкуство"№9 26.08.1981 СТРОШЕНО ПРЕДНО СЪКЛО.ПРОБЛЕМ С УТРОЙСТВО 78434 2 870   
11 CA3318MT лек автомобил ДЕУ-НУБИРА Ловеч бул."Освобождение"№3 18.07.2001 ПРОБЛЕМ С БЕНЗИНОВАТА ПОМПА.ДОБЪР ВЪНШЕН ВИД. 421000 1 380   
12 CA6292HK специален автомобил/автокран ИФА АВТОКРАН Ловеч бул."Освобождение"№3 03.01.1984 ПРОБЛЕМ С КРАНОВОТО УСТРОЙСТВО ЛОШ ВЪНШЕН ВИД. ПРЕСЕЧЕНО МАСЛО НА УСТРОЙСТВОТО. 88916 2 320   
13 CA1224HB лек автомобил Пежо Партнер Монтана Ал.Стамболиски №45 09.10.2002 Блокиран двигател 140948 1 110   
14 CA8986MT лек автомобил/комби Рено Канго Видин Западна промишлена зона 18.09.2001 Добро 352756 1 530   
15 CA8990MT специален автомобил/автостълба ГАЗ 3307 Видин Западна промишлена зона 06.07.1994 Спукано шаси Автовишка 47143 1 400   
16 CA9001MT товарен автомобил/бордови ГАЗ-53А Видин Западна промишлена зона 17.12.1980 Двигател за ремонт 37156 1 360   
Рег. № Превозно средство по талон Марка (модел) Местонахождение Първа регистрация по талон Техническо състояние Пробег, км/Моточасове Пазарна стойност след закръгление, лева (без ДДС)
17 BP3022AC товарен  /бордови ГАЗ 53 Бяла Слатина 10.11.1980 ДОБРО ТЕХ.СЪСТОЯНИЕ 111321 1 560   
18 C6947EP колесар колесар Бяла Слатина 13.08.1984 ДОБРО ТЕХ.СЪСТОЯНИЕ   440   
19 C9506MK лек автомобил ПЕЖО ПАРТНЕР Враца 09.10.2002 ДОБРО ТЕХ.СЪСТОЯНИЕ 349246 1 650   
20 CA5059HK лек автомобил Форд Фиеста  Враца 16.07.2003 ОСН.РЕМОНТ ДВИГАТЕЛ 182782 710   
21 CA6289HK товарен автомобил/автостълба РОБУР АВТОСТЪЛБА Козлодуй ул.СТЕФАН КАРАДЖА 55А 12.01.1982 ЛОШО ТЕХ.СЪСТОЯНИЕ 57472 850   
22 CA2491MT товарен автомобил/самосвал Зил 555 Плевен ул.Витска равнина 63 09.04.1991 задоволително състояние 102411 1 690   
23 CA6003MX специален автомобил/автокран Зил 130 Плевен ул.Витска равнина 63 30.01.1984 задоволително състояние/лошо състояние на уредбата,ОГП/ 121812 2 740   
24 CA6019MT специален автомобил/автокран Зил 130 Плевен ул.Витска равнина 63 30.09.1983 задоволително състояние/лошо състояние на уредбата,/ 111881 2 640   
25 CA9237HB товарен автомобил/бордови Газ 53 Плевен ул.Витска равнина 63 23.12.1980 задоволително тех.състояние,/стартер,водни съединения ,парно/ 79156 1 560   
26 CB0384AA товарен автомобил Пежо 206 Плевен ул.Витска равнина 63 23.01.2003 задоволително състояние/съединител,ходова част,заден мост/ 273800 930   
27 CA7587MT   УАЗ 3909 Плевен ул.Витска равнина 63   БРАК   1 020   
28 CA7594MT   УАЗ 3909 Плевен ул.Витска равнина 63   БРАК   1 020   
29 CA2474MT   УАЗ 3909 Плевен ул.Витска равнина 63   БРАК 17232 1 020   
30 CA2470MT   УАЗ 3909 Плевен ул.Витска равнина 63   БРАК   1 020   
31 CA1258MT   Камаз 5311 Плевен ул.Витска равнина 63   БРАК   1 800   
32 CA2242HA   Газ Газела Плевен ул.Витска равнина 63   БРАК   1 020   
33 CA1225MT   Газ 66 Плевен ул.Витска равнина 63   БРАК   470   
34 CA2367HA   Деу Нубира Плевен ул.ГМ.Димитров95   БРАК 332430 700   
Рег. № Превозно средство по талон Марка (модел) Местонахождение Първа регистрация по талон Техническо състояние Пробег, км/Моточасове Пазарна стойност след закръгление, лева (без ДДС)
35 CA7586MT   Опел Корса Плевен ул.Г.М.Димитров 95   БРАК 150659 440   
36 C2204EP колесар КОЛЕСАР Драгоман 09.03.1982 Скъсано шаси   390   
37 C3681HM товарен автомобил ГАЗ 53 Драгоман 21.05.1969 Лош външев вид и изгнила каросерия 28862 1 310   
38 CA0852MT товарен автомобил Пежо 206 Перник, ул. Света Петка 65 06.02.2003 Разбит заден мост 215823 1 080   
39 CA1951MT специален автомобил/автокран ИФА - W 50 Перник, ул. Света Петка 65 02.02.1987 Стартера и крановото управление не работят 40985 2 770   
40 CA2710MT лек автомобил/фургон Пежо Партнер  Перник, ул. Света Петка 65 09.10.2002     1 550   
41 CA6009MX товарен автомобил/бордови ЗИЛ 130 Драгоман 09.08.1977 Лош външен вид 115491 1 410   
42 C5708XP товарен автомобил/фургон Пиаджо Портер София, ул. "Цар Симеон" № 330 06.04.2005 Добро 50488 1 610   
43 C6511PC влекач ЗИЛ 130 стълбовоз София, ул. Гинци №32 12.12.1990 окаяно 108310 1 410   
44 C3125MC лек автомобил Пежо Партнер Разлог 10.03.2003 не пали двигател-дюзи-скъп ремонт-пробег 380000км. 379579 1 300   
45 C6897MK  лек автомобил Пежо Партнер Благоевград 24.09.2002     1 300   
46 C1967XK лек автомобил Уаз 3909 Перник, ул. Света Петка 65 26.10.2004 Лош външен вид и разбити шенкелни болтове . 26217 1090
47 C3417HC лек автомобил Уаз 31514 06 Ботевград база ЧЕЗ 03.01.1998 Задоволително техническо състояние. 175381 850
48 C6394MH товарен автомобил Уаз 390902 Пирдоп база ЧЕЗ 18.11.2002 Добро техническо състояние. 157569 1000
49 CA0590MT лек автомобил/ фургон Уаз 3909 Перник, ул. Света Петка 65 12.11.2004 Автомобила загрява и шум в скоростна кутия 66190 1050
50 CA2465MT лек автомобил Уаз 390906 Плевен ул.Витска равнина 63 04.01.2002 лошо състояние,лош външен вид/корозирала/ 112487 1090
51 CA3317MT товарен автомобил Уаз 3909 Ловеч бул.Освобождение 3 09.07.2003 лошо състояние,лош външен вид/корозирала/ 132405 1000
Рег. № Превозно средство по талон Марка (модел) Местонахождение Първа регистрация по талон Техническо състояние Пробег, км/Моточасове Пазарна стойност след закръгление, лева (без ДДС)
52 CA3325MT лек автомобил Уаз 3909 Ловеч бул.Освобождение 3 10.01.2001 лошо състояние,лош външен вид/корозирала/ 73415 1050
53 CA5726HK лек автомобил /микробус Уаз 3909 Дупница Аракчийски мост 5 22.10.2004 Блокирал двигател и разбити кардани . 40612 1060
54 CA6283HK товарен автомобил/ фургон Уаз 3909 Козлодуй ул.СТЕФАН КАРАДЖА 55А 14.09.2001 МПС - залята с вода от наводнението в Мизия 91267 1120
55 CA6577HB лек автомобил Уаз 315142-017 Ловеч бул.Освобождение 3 30.08.2002 задоволително състояние,външни забележки 41857 1050
56 CA7581MT товарен автомобил /фургон УАЗ 390906  Плевен ул.Витска равнина 63 04.07.2001 лошо състояние,лош външен вид/корозирала/ 99350 1000
57 CA7584MT лек автомобил Уаз 3909 Плевен П/с Сторгозия/гаражи/ 12.04.2001 лошо състояние,лош външен вид/корозирала/ 35526 1050
58 CA8972MT товарен автомобил /фургон Уаз 3741 Монтана Ал.Стамболиски №45 27.12.2004 добро състояние 101732 1120
59 CA8997MT лек автомобил Уаз 390902 Видин Западна промишлена зона 06.06.2003 двигателя за ремонт лош външен вид 189437 1050
60 CA9004MT лек автомобил Уаз 3909 Видин Западна промишлена зона 18.04.2001 двигателя за ремонт лош външен вид 95502 1050
61 CA9011MT товарен автомобил /фургон Уаз 3909 Видин Западна промишлена зона 06.07.2001 двигателя за ремонт лош външен вид 99100 1080
62 CA9240HB товарен автомобил /фургон Уаз 390906 Плевен ул.Витска равнина 63 01.03.1999 лошо състояние,лош външен вид/корозирала/ 145750 920
63 CA9651HM товарен автомобил /бордови УАЗ 3303   Кюстендил ул."Петър Ников"№2 22.05.1995 добро състояние ,в движение ,наченки на корозия по купето. 74132 820
64 CA9806MX товарен автомобил Уаз 390906 Монтана Ал.Стамболиски №45 04.01.2002 преден мост за ремонт лош външен вид 70128 1000

 

* Посочените цени са без ДДС