Търг за продажба на употребявано оборудване, собственост на „ЧЕЗ България“ ЕАД

На 10.05.2021 г. от 11:00 ч. ще се проведе присъствен търг за продажба на употребявано оборудване, собственост на „ЧЕЗ България" ЕАД с минимална тръжна цена както следва:

 
Пореден номер Наименование Мярка Количество Минимална тръжна цена
в лв без ДДС
1 ПРОДАЖБА НА УПОТРЕБЯВАНО ОБОРУДВАНЕ- МОДУЛИ С ОБЩ КАПАЦИТЕТ ДО 60 МОНОФАЗНИ ЕЛЕКТРОМЕРА (ЧАСТ ОТ УПОТРЕБЯВАНО ОБОРУДВАНЕ ЗА ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ НА ЕЛЕКТРОМЕРИ ELMA) комплект 1 5 700

Оглед на оборудването, предмет на търга, може да бъде извършван от кандидатите всеки работен ден от 10.00 до 15.00 ч. в срок до 07.05.2021 г. на адрес гр. София, ул. „Добринова скала" №1 с един ден писмено предизвестие.
Документация за участие в търга можете за получите след изпратено писмено заявяване на интерес от кандидата на посочения e-mail всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:00 ч. на 07.05.2021 г.

Контактни лица за огледи и заявяване на тръжна документация:

 
Лице за контакт Телефон E - mail
Светлана Господинова +359 894 787 571 svetlana.gospodinova@cez.bg

 

Документация за участие в търга може да се подава всеки работен ден от 9:00 до 16:00 ч. на адрес гр.София, бул. „Цариградско шосе" №159 до 10:00 ч. на 10.05.2021 г.

До участие в търга ще се допускат физически и юридически лица, заявили тръжна документация и подали същата с приложени към нея всички задължителни документи, изискващи се за допускане до участие в търга до 10:00 часа 10.05.2021 г.
Търгът ще се проведе в заседателна зала на адрес гр. София, бул. „Цариградско шосе" № 159.

За допълнителна информация: Светлана Господинова, GSM 0894 78 75 71
email: svetlana.gospodinova@cez.bg

 

публикувано
април 2021