За снабдяване

Цени за снабдяване с електроенергия, утвърдени от КЕВР

С Решение Ц-19 от 01.07.2019 г. Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди за "ЧЕЗ Електро България" АД следните цени, считано от 01.07.2019 г.:

1. Цени на електрическа енергия за небитови клиенти, присъединени на ниско напрежение

Начин на измерване Зони в денонощието Цена лв./кВтч (без акциз и ДДС)
НН
С три скали Върхова 0,18413
  Дневна 0,11807
  Нощна 0,07823
С две скали Дневна 0,14947
  Нощна 0,07823
С една скала   0,14947

2. Цени на електрическа енергия за битови клиенти, присъединени на ниско напрежение

Начин на измерване Зони в денонощието Цена лв./кВтч (без акциз и ДДС)
С две скали Дневна 0,13538
  Нощна 0,05676
С една скала   0,13538

Забележки:

В крайните цени за електрическа енергия клиентите на „ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ” АД заплащат и следните цени за мрежови услуги:

  • цена за пренос и достъп през/до електропреносната мрежа;
  • цена за пренос на електрическа енергия през разпределителната мрежа на ниско напрежение;
  • цена за достъп до разпределителната мрежа за небитови клиенти
  • цена за достъп до разпределителната мрежа за битови клиенти

С пълния текст на Решение Ц-19 от 01.07.2019 г. можете да се запознаете тук.