Доставчик от последна инстанция

Цени на доставчик от последна инстанция по утвърдена от КЕВР методика

Цени за снабдяване на "ЧЕЗ Електро България" АД в качеството му на Доставчик от  последна инстанция

06/2020 07/2020 08/2020 09/2020 10/2020 11/2020 12/2020 01/2021
лв./кВтч. лв./кВтч. лв./кВтч. лв./кВтч. лв./кВтч. лв./кВтч. лв./кВтч. лв./кВтч.
0,15290* 0,15469* 0,15497* 0,15160* 0,15441* 0,15300* 0,15394* 0,14910*

* Цената не включва цена за Задължения към Обществото, която се определя от КЕВР

Средната цена за продажба на електрическа енергия за потребители при Доставчик от последна инстанция може да бъде коригирана при промяна на цената, по която ДПИ купува електрическата енергия.
Всички клиенти заплащат и утвърдените цени за мрежови услуги, съгласно пълния текст на Решение Ц-29 от 01.07.2020 г. - можете да се запознаете тук.

Цената при ДПИ се определя съгласно следните документи: