Доставчик от последна инстанция

Цени на доставчик от последна инстанция по утвърдена от КЕВР методика

Цени за снабдяване на "ЧЕЗ Електро България" АД в качеството му на Доставчик от  последна инстанция

07/2019 08/2019 09/2019 10/2019 11/2019 12/2019 01/2020 02/2020
лв./кВтч. лв./кВтч. лв./кВтч. лв./кВтч. лв./кВтч. лв./кВтч. лв./кВтч. лв./кВтч.
0,14708* 0,14957* 0,14891* 0,14907* 0,14982* 0,14841* 0,15483* 0,15363*

* Цената не включва цена за Задължения към Обществото, която се определя от КЕВР

Средната цена за продажба на електрическа енергия за потребители при Доставчик от последна инстанция може да бъде коригирана при промяна на цената, по която ДПИ купува електрическата енергия.
Всички клиенти заплащат и утвърдените цени за мрежови услуги, съгласно пълния текст на Решение Ц-19 от 01.07.2019 г. - можете да се запознаете тук.

Цената при ДПИ се определя съгласно следните документи: