За доставка по свободно договорени цени

Цени съгласно параграф 15 от ЗИД на ЗЕ от 26.06.2020

Посочените цени са определени от „ЧЕЗ Електро България“ АД на основание параграф 15 от Закон за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, публикуван в бр. 57 на Държавен вестник от 26.06.2020 г. Те са приложими за всички небитови клиенти, които до 30.09.2020 г. включително не са сключили договор с търговец на електрическа енергия по свободно договорени цени. В цените не са включени 20% ДДС и 0,00200 лв./кВтч акцизна ставка.

Наименование на продукт

Тип СТП

Дневна тарифа / кВтч

Нощна тарифа / кВтч

ЧЕЗ Универсал

всички СТП

0,14520

 

ЧЕЗ Баланс

B1

0,15529

0,12737

 

ЧЕЗ Стандарт

B2, B3, B4, B5

0,15407

0,12647

 

ЧЕЗ Нощ +

S1

0,15314

0,12589

 

*Цените са валидни считано от 01.06.2021 г.

Клиентите заплащат допълнително цена за задължения към обществото в размер на 0,02147 лв./кВтч, съгласно Решение № Ц-29 от 01.07.2020 г. на КЕВР, както и следните мрежови услуги:  

 

 Услуга

 Цена / лв. / кВтч без ДДС

Достъп до електроразпределителната мрежа за небитови клиенти за брой дни и предоставена мощност 

0,01989

 Пренос през електроразпределителната мрежа на ниско напрежение

0,03355

 Достъп до електропреносната мрежа 

0,00045 

 Пренос през електропреносната мрежа

0,01030