Защо да избера "ЧЕЗ Електро България" АД за свой търговец

Като лицензиран търговец на електрическа енергия, Ви предлагаме:

  • Атрактивни цени с възможност за индивидуално договаряне
  • Нулеви разходи за балансиране - те се поемат от “ЧЕЗ Електро България“ АД като координатор на стандартна баансираща група и Ваш доставчик
  • Нямате задължения за изготвяне на почасови графици. Прогнозите Ви се изготвят напълно безплатно от наши специалисти, като дружеството отговаря и за комуникацията с пазарния оператор ЕСО и другите участници на пазара
  • Комплексно обслужване на високо ниво – комбиниран договор за доставка на електрическа енергия, разпределение и балансиране
  • Автоматизирани, съвременни клиентски системи, които осигуряват бързо обслужване и точност при фактурирането

 

Документация на „ЧЕЗ Електро България“ АД за участие в обществени поръчки за доставка на електрическа енергия