Защо да избера "ЧЕЗ Електро България" АД за свой търговец

  • Нулеви разходи за балансиране - те се поемат от "ЧЕЗ Електро България“ АД като координатор на стандартна баансираща група и Ваш доставчик
  • Нямате задължения за изготвяне на почасови графици. Прогнозите Ви се изготвят напълно безплатно от "ЧЕЗ Електро България“, като дружеството отговаря и за комуникацията с пазарния оператор ЕСО и другите участници на пазара
  • Атрактивни цени с възможност за индивидуално договаряне
  • Комплексно обслужване на високо ниво – комбиниран договор за доставка на електрическа енергия, разпределение и балансиране
  • Автоматизирани, съвременни клиентски системи, които осигуряват бързо обслужване на голям обем клиенти и точност при фактурирането
  • Стабилност и гарантирана сигурност на доставките
  • Дългогодишен опит на българския и международен пазар
  • Високо качество на обслужването – индивидуални търговци, 24/7 телефонен център, 29 офиса за обслужване на клиенти, персонален онлайн архив за електронни фактури, дистанционно обслужване, специални програми за лоялни клиенти
  • Разнообразни канали за плащан

 

 

 

Документация на „ЧЕЗ Електро България“ АД за участие в обществени поръчки за доставка на електрическа енергия