Изявление на ЧЕЗ относно Договор за приватизация

Договорът за приватизация на електроразпределителните дружества в Западна България, подписан на 19.11.2004 г. от Агенцията за приватизация като представител на Република България и CEZ а.s., е публично оповестен от м.  юли 2005 г. Договорът е достъпен за всички, които желаят да се запознаят с клаузите в него, на: http://www.secinfo.com/dsvrz.zFk.d.htm („Share Privatization Sale Agreement“).

ЧЕЗ декларира, че е изпълнила всички свои задължения по този приватизационен договор. Доказателства за изпълнението на предвидените ангажименти по приватизационния договор могат да бъдат намерени на сайта на Агенцията за приватизация: http://www.priv.government.bg/, публичен регистър, следприватизационен контрол.

ЧЕЗ е прозрачна, европейска компания, която спазва законите на държавите, в които работи. От стъпването си в България, ЧЕЗ се позиционира като един от най-големите инвеститори в енергийния сектор. До момента компанията е инвестирала в страната над 1,7 млрд. лева, включително над 640 млн. лева в електроразпределителната мрежа.

ЧЕЗ е и един от най-големите данъкоплатци в България. Откакто ЧЕЗ пое електроснабдяването в Западна България компаниите от Групата на ЧЕЗ в България са платили на държавата данъци в размер на 429 млн. лева, включително данък печалба, местни данъци и такси, акцизи и ДДС.

 През 2010 г. българската държава получи от ЧЕЗ дивидент в размер на 41 млн. лева.