Публично обсъждане на Проект на Общи условия на договорите за снабдяване с електроенергия от ДПИ

Обсъждането ще се проведе на 14.01.2022 г.

В съответствие с чл. 95а от Закона за енергетиката „ЧЕЗ Електро България" АД разработи проект на Общи условия на договорите за снабдяване с електрическа енергия от Доставчик от последна инстанция.

Проектът на Общи условия на договорите за снабдяване с електрическа енергия от Доставчик от последна инстанция е публикуван на фирмения сайт cez.bg /https://www.cez.bg/bg/zakonova-ramka/obshti-usloviya/proekt-na-obshti-uslovia.html/ и във в. „24 часа" в броя от 15.12.2021 г. Проектът е на разположение и във всички центрове за обслужване на клиенти на „ЧЕЗ Електро България" АД.

Становища и предложения по проекта се приемат в срок до 17.01.2022 г. на телефон 0700 10 010, във всички центрове за обслужване на клиенти на „ЧЕЗ Електро България" АД, по пощата на адрес: 1784 гр. София, бул. „Цариградско шосе" № 159, ет. 5, както и на електронна поща parvoleta.miteva@cez.bg.

На 14.01.2022 г. /петък/ от 10:00 ч. „ЧЕЗ Електро България" АД ще проведе публично обсъждане на проекта на Общи условия на договорите за снабдяване с електрическа енергия от Доставчик от последна инстанция.

Предвид въведените противоепидемични мерки на територията на страната, свързани с COVID-19, публичното обсъждане на проекта ще се проведе дистанционно, с онлайн участие на заинтересованите лица чрез платформата Microsoft Teams. Линк за присъединяване към обсъждането ще бъде изпратен на всеки клиент или заинтересована организация, заявили желанието си за участие на имейл parvoleta.miteva@cez.bg.

„ЧЕЗ Електро България" АД

публикувано
Декември 2021