ЧЕЗ Разпределение подобрява сигурността на електрозахранването в общините Перник, Радомир и Брезник

Компанията инвестира близо 300 000 лв. в модернизация на възлова станция

ЧЕЗ Разпределение България стартира реконструкция на възлова станция в област Перник. Компанията инвестира в модернизацията близо 300 000 лв. С реализацията й ще се гарантира по-висока сигурност на електрозахранването на общините Перник, Радомир и Брезник. Подобренията ще предоставят възможност за дистанционно управление и ще позволят по-бърза локализация на повредени участъци и по-бързи реакции при нужда.

ЧЕЗ Разпределение ще осигури алтернативно електрозахранване в трите общини за периода на реконструкцията. Възможни са кратковременни смущения на електрозахранването с цел обезопасяване на съоръженията за работа и защита на живота и здравето на служителите в периода 28.10-15.12.2021 г. в населените места: Батановци, Богданов дол, Вискяр, Витановци, Зидарци, Мещица, Перник, Расник, Ярджиловци, Борнарево, Копаница, Лесковец, Планиница, Радомир, Черна гора, Брезник, Велковци, Ноевци, Селищен дол, Слаковци, Сопица, Дивотино, Люлин.

Компанията ще сведе евентуалните неудобства за клиентите до минимум.

публикувано
Октомври 2021