ЧЕЗ Разпределение подобрява електрозахранването в Драгоман и Годеч

Компанията инвестира 150 000 лв. в автоматизация на мрежата, която ще позволява по-бързи реакции при нужда

ЧЕЗ Разпределение България работи активно за подобряване на сигурността на електрозахранването в района на Драгоман и Годеч. Компанията монтира 6 дистанционно управляеми елемента по мрежата, които ще скъсят времето за реакция при нужда. Дружеството инвестира 150 000 лв. в автоматизацията в двете общини.

Успоредно с монтажа на новите устройства, компанията подготвя мрежата в района за есенно-зимния сезон. Екипи на дружеството ще проверят съоръженията, захранващи двете общини, и ще ги приведат в изрядно техническо състояние.

С цел защита живота и здравето на служителите, които ще работят по мрежата, е необходимо провеждане на планирано прекъсване на електрозахранването на 22.10.2021 г. от 09:30 до 11:30 ч. в населените места: Беренде извор, Беренде, Букоровци, Бучин проход, Бърля, Василовци, Връбница, Габер, Годеч, Големо Малово, Губеш, Драгоил, Драгоман, Каленовци, Калотина, Комщица, Летница, Липинци, Мало Малово, Мургаш, Начево, Ново Бърдо, Понор, Прекръсте, Разбоище, Раяновци, Смолча, Туден, Цръклевци, Чеканец, Чепърлинци, Шума и Ялботина.

За клиентите на ЧЕЗ Разпределение е на разположение уебприложение, което да ги информира в реално време за текущите и планирани прекъсвания на електрозахранването, тяхната причина и очакваното време за възстановяването му. Приложението е достъпно на сайта на дружеството в секция „Прекъсвания", подсекция „Текущи и планирани ремонти": https://www.cez-rp.bg/bg/prekusvaniya

 

публикувано
Октомври 2021