Ремонт на ЕСО налага изключване на електрозахранването в части от община Ловеч

Изключванията ще засегнат с. Хлевене и махала Раеви ханчета в с. Казачево

Ремонтни работи по електропровод, който е собственост на държавния Електроенергиен системен оператор (ЕСО), налагат изключване на електрозахранването в района на ловешките села Хлевене и махала Раеви ханчета на с. Казачево на 18 октомври в периода от 08:00 ч. до 17:00 ч.

Информация за планираните и непланираните изключвания на електрозахранването, както и тяхната продължителност, може да се намери на сайта на ЧЕЗ Разпределение, подсекция „Прекъсвания": https://www.cez-rp.bg/bg/prekusvaniya.

публикувано
Октомври 2021