Как клиентите на ЧЕЗ могат да разберат за предстоящите прекъсвания на електрозахранването

Актуална и коректна информация за планирани прекъсвания може да се намери на сайта на ЧЕЗ Разпределениe www.cez-rp.bg

Актуална и коректна информация за планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ Разпределение, може да се намери на сайта на дружеството в секция „Графици" на адрес: https://www.cez-rp.bg/bg/grafici/grafik-na-planirani-remonti. Посочените прекъсвания се отнасят не за целите посочени райони, а за части от тях.

За информация дали конкретен адрес попада в обсега на планираните прекъсвания и продължителността им, както и дали в момента има активно прекъсване, трябва да се въведе клиентски номер на адрес: https://www.cez-rp.bg/bg/prekusvaniya.

публикувано
Октомври 2021