Ремонт на подстанция на ЕСО налага изключване на електрозахранването в Ловешко

По искане на държавния Електроенергиен системен оператор /ЕСО/ без електрозахранване ще останат:

От 15 до 16 ч. на 30 юни: село Дойренци.

От 15:30 до 16:30 ч. на 30 юни: Северна промишлена зона, гр. Ловеч.

От 08:30 до 09:30 на 5 юли: селата Умаревци, Йоглав, Пресяка, Гостиня, Смочан.

От 15:30 - 16:30 на 7 юли: селата Умаревци, Йоглав, Пресяка, Гостиня, Смочан.

публикувано
юни 2021