Ремонт по електропровод на ЕСО налага изключване на електрозахранването в радомирския кв. Върба

Ремонтни работи по електропровод 110 kV, който е собственост на „Електроенергийния системен оператор" (ЕСО), налагат промяна в схемата на електрозахранване от подстанция „Радомир". В резултат на това прекъсвания на електрозахранването за клиентите на ЧЕЗ Разпределение в радомирския квартал Върба ще има на 22 и 23 юни в периода от 08.00 ч. до 18.00 ч.
Информация за планираните и непланираните изключвания на електрозахранването, както и тяхната продължителност, може да се намери на сайта на ЧЕЗ Разпределение, подсекция „Прекъсвания": https://www.cez-rp.bg/bg/prekusvaniya.

публикувано
юни 2021