Ремонт на ЕСО ще доведе до смущения на електрозахранването в община Белене

На 14, 15, 23, 24, 28 и 29 юни без електрозахранване ще останат различни части от общината

Ремонтни работи в подстанция „Белене" , собственост на държавния Електроенергиен системен оператор - ЕСО, налагат промяна в схемата на електрозахранване на ползвателите на електроенергия, снабдявани от подстанцията. Вследствие на това на 14, 15, 23, 24, 28 и 29 юни без електрозахранване ще останат различни части от община Белене.

Всеки клиент може да провери предстоящите планирани прекъсвания на електрозахранването конкретно за своя обект 48 часа предварително, въвеждайки своя клиентски номер в секция „Прекъсвания" на www.cez-rp.bg.

публикувано
юни 2021