Ремонт на ЕСО налага прекъсвания на електрозахранването в населени места в община Видин

Изключванията ще бъдат на 07 и 08 юни в селата Ботево и Цар Симеоново

Държавният Електроенергиен системен оператор /ЕСО/ уведоми ЧЕЗ Разпределение България за предстоящо изключване на електрозахранването в населени места в община Видин. Прекъсванията на електрозахранването се налагат поради извършване на реконструкция на въздушна линия 110 kV „Видбол", собственост на ЕСО.

Преустановяването на електрозахранването от преносната мрежа на Електроенергийният системен оператор ще се извършат на 07 и 08 юни за периода от 08:30 до 16:30 ч., в селата Ботево и Цар Симеоново, община Видин.

публикувано
юни 2021