ЧЕЗ ще уведоми битовите си клиенти, за които се отнасят законодателните промени в процеса на либерализация

Във връзка с обсъжданите промени в нормативната уредба, свързани с либерализацията на пазара на електроенергия, ЧЕЗ България ще уведоми своевременно своите битови клиенти, които попадат в категорията клиенти, предвидени да излязат на свободния пазар от 1 юли 2020 г. Стопанските потребители могат да намерят информация за предоставената им мощност във всяка фактура, която получават.