ЧЕЗ Разпределение продължава планираните дейности в Бояна, Драгалевци и Симеоново

ЧЕЗ Разпределение България продължава дейностите за подобряване на сигурността и качеството на електрозахранването в столичните квартали Бояна, Драгалевци и Симеоново. Компанията изпълнява проект за внедряване на дистанционно обслужвани електромери, като голяма част от електромерите бяха монтирани през настоящата седмица. До края на месеца компанията ще приключи с инсталирането им и ще се включат в единна система, за да се осъществява съответният постоянен мониторинг на мрежата. По този начин ще следи в реално време какво е натоварването на мрежата, нивото на подаваното напрежение, ще се извършва дистанционно отчитане на изразходваната електроенергия и ще се получава информация за честотата и продължителността на прекъсванията и за други параметри на мрежата.

 По време на работата ще се извършват планирани изключвания на електрозахранването, за осигуряване на безопасната работа на служителите. Компанията се извинява за причиненото временно неудобство, но то ще доведе до подобрения в дългосрочен план.