ЧЕЗ установи за седми път кражба на ток от елитно заведение в центъра на София

318 случая на нерегламентирана консумация от фирми са регистрирани за първите 4 месеца на 2016 г.

  Поредна нагла кражба на ток от елитно столично заведение до НДК установи ЧЕЗ при проверка в центъра на София. Справка на компанията показа, че манипулираният електромер е седмото нарушение на ресторанта за последните две години.

„Липсата на адекватни санкции води до тотално усещане за безнаказаност и нагла повтаряемост  на нарушенията. Необходимо е институциите да намерят дългосрочно решение на проблема. ЧЕЗ е готова да подкрепи всякакъв вид мерки, които ще защитят интересите на коректните клиенти“, каза Филип Йорданов, ръководител „Нетехнически загуби“ в ЧЕЗ Разпределение България.

Само за първите четири месеца на 2016 г. компанията установи 1888 случая на нерегламентирано ползване на електроенергия от битови клиенти и 318 кражби от фирми. В резултат на проверките са дотаксувани 12 500 мвтч електроенергия, но реално консумираните количества са много по-големи, тъй като при установено нарушение се начислява електроенергия само за три месеца назад.

През 2015 г. дружеството извърши 66415 проверки за кражби на електроенергия  в Западна България. Констатирани бяха 6 458 случая на незаконно потребление на електроенергия. В следствие на нарушенията е дотаксувана електроенергия в размер на 31 575 000 киловатчаса. С 1566 повече са установените кражби през 2015 г., в сравнение  с тези през 2014 г., когато компанията констатира 4892 случая на незаконно потребление.

Кражбите на електроенергия не само понижават сигурността на електрозахранването за редовните платци, но за отстраняването на авариите и щетите се отклоняват средства от и без това ограничения инвестиционен ресурс на ЧЕЗ, който в противен случай би могъл да се използва за развитие и модернизация на мрежата, както  и за подобряване на услугите за над двата милиона клиенти, които дружеството обслужва.