Телефони

За "ЧЕЗ Електро България" АД

Информационна линия
0700 10 010
(цена на разговор според тарифния план)

понеделник - петък
от 07:00 до 19:00 ч.

Факс (02) 9871 852

За "ЧЕЗ Разпределение България" АД

Информационна линия
0700 10 010
(цена на разговор според тарифния план)

денонощно, 7 дни в седмицата

Факс (02) 8959 667

Директор защита на лични данни

(02) 8958 075

Имейли

Клиенти на „ЧЕЗ Електро България“ АД
info@cezelectro.bg

ВЕИ производители
zaklienta.vei@cez.bg

Клиенти на „ЧЕЗ Разпределение България” АД
klienti@cez-rp.bg

Пресцентър „ЧЕЗ България“ ЕАД
communications@cez.bg

Клиенти на „ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД
office@cez-trade.bg

Директор защита на лични данни
privacy@cez.bg

Адрес за
кореспонденция

гр. София 1784
бул. „Цариградско шосе” № 159

"ЧЕЗ България" ЕАД
"ЧЕЗ Електро България" АД
"ЧЕЗ ИКТ България" ЕАД
"ЧЕЗ Разпределение
България" АД


"ЧЕЗ Трейд България" ЕАД
гр. София 1000
пл. "Позитано" № 2, ет. 7

ЕНЕРГИЕН ОМБУДСМАН

Радослав Димитров

Aдрес:
гр. София
бул. „Цариградско шосе“ 159

Пишете ни

Телефон
(02) 895 84 50

Факс
(02) 895 97 70

ПОТРЕБИТЕЛСКИ СЪВЕТ

Маргарита Насева
Председател на потребителския съвет

Aдрес:
гр. София 1784
бул. "Цариградско шосе" 159

Електронна поща:
potrebiteli@cez.bg

Телефон
0700 10 010

Факс
(02) 8959 667

Гореща линия по етични въпроси

Онлайн формуляр

Aдрес:
гр. София 1784
бул. „Цариградско шосе“ 159

Електронна поща
compliance@cez.bg

Телефон
0800 19 129