Карта на сайта

За нас

Енергиен Омбудсман

Представяне

Мисия

За връзка с Омбудсмана

Отзиви от клиенти

Документи

Потребителски съвет

За нас

Събития и срещи

Структура

Документи

Контакти

ЧЕЗ в България

ЧЕЗ Електро България

ЧЕЗ България

ЧЕЗ по света

Компаниите в България

ЧЕЗ Разпределение България

ЧЕЗ Трейд България

„ЧЕЗ ЕСКО България“ ЕООД

Защита на данните

Длъжностно лице по защита на данните

Кой може да се обърне към длъжностното лице

За какво отговаря длъжностното лице

Подаване на заявление във връзка с личните данни

Как да се свържете с длъжностното лице

Основни понятия

Често задавани въпроси

Политики за поверителност и заявления за упражняване на права и сигнали за инциденти

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно защитата на личните данни на физическите лица

Новини

ВЕИ

Производители на свободен пазар

За акционери

ЧЕЗ Разпределение България АД

ЧЕЗ Електро България АД

Устав

Финансови отчети

Директор Връзки с Инвеститори

Корпоративно ръководство

Общо събрание на акционерите

Редовно годишно Общо събрание на акционерите - 27.06.2019 г.

Информация за одитори

Вътрешна информация

Новини

Политика за добро корпоративно управление

Кариери

Защо в ЧЕЗ?

Свободни позиции

Стажантска програма

ЧЕЗ в подкрепа на образованието

За децата и енергията

Стани стипендиант на ЧЕЗ

Партньорства

Студенти и висши учебни заведения

За доставчици

Законова рамка

Закон за енергетиката

Правила за търговия с електрическа енергия

Общи условия

ЧЕЗ Електро България АД

Проект на Общи условия за продажба на електрическа енергия на "ЧЕЗ Електро България" АД

ЧЕЗ Разпределение България АД

Проект на Общи условия за използване на електроразпределителната мрежа на "ЧЕЗ Разпределение България" АД

ЧЕЗ Трейд България ЕАД

Енергиен микс

Уведомление преди прекъсване

Закон за енергийната ефективност