Стажантска програма

Стажантската програма на ЧЕЗ  е с дългогодишни традиции

Целта на програмата е да се  предоставят възможности на теоретично подготвените ученици и студенти да придобият практически опит в реална работна среда. Програмата е в съответствие с принципите на ЧЕЗ за принос и ангажираност към обществото, насърчава младите хора към професионално развитие,  дава възможност за реално навлизане в професионалната област. Стажантите се запознават с функционалната структура на компанията, участват в реални задачи и проекти. Така те придобиват знания и опит, които ги подготвят за тяхната успешна кариера. Стажантската програма се провежда във всички дружества на компанията - „ЧЕЗ България” ЕАД, „ЧЕЗ Разпределение България” АД и „ЧЕЗ Електро България” АД.

Процедурата за подбор преминава през два етапа:

  • подбор по документи
  • интервю

Стажантите на ЧЕЗ имат наставник, с който съставят индивидуални планове, с ясни и измерими цели, обвързани с придобиването на нови знания и умения, и съобразени със задачите на структурното звено. Наставникът подпомага процеса по въвеждане и оказва пълно съдействие и подкрепа на стажанта.

В Стажантската програма могат да се включат:

  •  ученици (12 клас) от професионални гимназии, изучаващи електротехнически или други специалности, свързани с бизнеса на ЧЕЗ;
  • студенти и дипломанти от магистърски и бакалавърски програми на български и чуждестранни университети.

В Стажантската програма на ЧЕЗ може да кандидатства всеки, попълнил приложения формуляр.

Краткосрочни стажове

Предоставяме възможност на учениците и студентите да проведат своите задължителни учебни/академични практики – в рамките на 2 или 3 седмици

През лятото стажът може да се проведе в рамките на два или три месеца в базите на ЧЕЗ. Студентите имат възможност да приложат на практика теоретичните си познания и да преценят правилния професионален избор чрез работата в реална работна среда

Целогодишна програма

Целогодишната стажантска програма е с гъвкаво работно време, което позволява да  се работи и учи едновременно. Стажантите на ЧЕЗ имат възможност да работят и да учат. Тази програма е подходяща за студенти последна година от следването (бакалавърски и магистърски програми), предоставя възможност за навлизане в професионалната област и предлага реална възможност за старт в кариерата и развитие в предизвикателна работна среда.

Стажантско училище на ЧЕЗ

Всяка година стажантите на ЧЕЗ участват в Стажантското училище, което цели:

  • приобщаване на младите хора към корпоративната култура на компанията
  • срещи с мениджъри
  • кариерно развитие
  • обучения за развитие на личностни умения
  • обучения по техника на безопасност

Моят стаж в ЧЕЗ (интервюта с представяне на стажантите)

Контакти

stajanti@cez.bg

Формуляр за кандидатстване