За децата и енергията

ЧЕЗ инициира образователна кампания на тема разумно и отговорно използване на електроенергията сред учениците от началните класове в Западна България – „За децата и енергията“.

Целта е да се обхванат общо 10 града на територията на Западна България, обслужвана от ЧЕЗ, сред които са Видин, Монтана, Враца, Плевен, Ловеч, София, Перник, Благоевград и Етрополе. Инициативата се осъществява с подкрепата на Министерството на образованието и регионалните образователни инспекторати.

По време на беседите децата научават за какво се използва електроенергията, как стига до дома и училището им, както и какво означава разумно потребление. Всяко дете получава занимателна книжка „За децата и енергията“, която може да разгледа вкъщи заедно с родителите си.

Образователната кампания е част от дългосрочната политика на ЧЕЗ за насърчаване на енергийната ефективност. Обучението на деца е един от важните акценти в програмата, защото вярваме, че разумната употреба на електроенергията е модел на поведение, който трябва да се възпитава от най-ранна възраст.