Студенти и висши учебни заведения

Групата на ЧЕЗ в България открива своята ЧЕЗ Академия за студенти от Технически университет - София.

Целта е:

  • Повишаване на информираността на младите хора в областта на енергетиката
  • Повишаване имиджа на професията „енергетик“
  • Създаване на възможности за професионално насочване, развитие в сектора и условия за реализация на младите хора в България

Програмата предвижда провеждането на лекции веднъж в  месеца (в рамките на 4 учебни часа) в  офиса на ЧЕЗ.

Най-активните участници на Академията ще участват в традиционните летни стажове на компанията.

Програма на Академията за 2016 година