Редовно годишно Общо събрание на акционерите - 28.06.2018 г.