Извънредно Общо събрание на акционерите - 27.11.2018 г.