Извънредно Общо събрание на акционерите - 23.03.2017