Редовно годишно Общо събрание на акционерите - 29.06.2017 г.