Общо събрание на акционерите

Документи от проведени общи събрания

Редовно годишно Общо събрание на акционерите - 22.06.2021 г.

Извънредно Общо събрание на акционерите - 27.04.2021 г.

Извънредно Общо събрание на акционерите - 05.11.2020 г.

Редовно годишно Общо събрание на акционерите - 29.07.2020 г.

Извънредно Общо събрание на акционерите - 26.11.2019 г.

Редовно годишно Общо събрание на акционерите - 27.06.2019 г.

Извънредно Общо събрание на акционерите - 27.11.2018 г.

Редовно годишно Общо събрание на акционерите - 28.06.2018 г.

Извънредно Общо събрание на акционерите - 12.12.2017 г.

Редовно годишно Общо събрание на акционерите - 29.06.2017 г.

Извънредно Общо събрание на акционерите - 23.03.2017 г.

Редовно годишно Общо събрание на акционерите - 17.06.2016 г.

Извънредно Общо събрание на акционерите - 06.04.2016 г.

Редовно годишно Общо събрание на акционерите - 25.06.2015 г.

Извънредно Общо събрание на акционерите - 29.05.2015 г.

Редовно годишно Общо събрание на акционерите - 26.06.2014 г.

Извънредно Общо събрание на акционерите - 14.11.2013 г.

Редовно годишно Общо събрание на акционерите - 27.06.2013 г.

Извънредно Общо събрание на акционерите - 19.12.2012 г.