Дистанционно обслужване

Възползвайте се от удобството да заявявате услуги по телефона!

ЧЕЗ приема заявки за извършване на част от услугите си на денонощната информационна телефонна линия 0700 10 010. За да можете да се възползвате от тези услуги е необходимо еднократно да подпишете заявление за дистанционно обслужване в някой от Центровете за клиенти. В рамките на документа ще дефинирате таен въпрос и отговор към него, с които ще се легитимирате в бъдеще при заявяване на услуга.

Списък с услугите, които ще можете да заявявате след подписване на заявление.

Безплатните услуги ще бъдат извършвани веднага след заявяването им в определения за извършване на услугата срок. В останалите случаи това ще става след заплащане на съответната цена за услугата. Заплащането следва да бъде извършено в 10-дневен срок след заявяването й по телефона.

Заявления за дистанционно обслужване можете да намерите в нашите  Центрове за клиенти, където следва да бъдат попълнени лично.

Общи правила и условия за предоставяне на Дистанционно обслужване - ЧЕЗ Електро България АД

Общи правила и условия за предоставяне на Дистанционно обслужване - ЧЕЗ Разпределение България АД


Спестете време!