Деклариране на показания

Декларирайте своите показания, ако не сте осигурили достъп за извършване на реален отчет

Показанията на средствата за търговско измерване на консумираната електроенергия могат да бъдат декларирани тук.