ТЕЦ ВАРНА ЕАД

Начало » За нас » Компаниите в България » ТЕЦ Варна

„ТЕЦ Варна” ЕАД е втората по големина топлоелектрическа централа в България и на Балканския полуостров. Централата е кондензационна, с обща инсталирана мощност 1260 МВт – шест моноблока по 210 МВт. Тази мощност отрежда на дружеството водеща позиция и сред производителите на електроенергия от въглища в България и на Балканския полуостров.

„ТЕЦ Варна” ЕАД е 100% собственост на ЧЕЗ a.s. Чешката Република и осигурява над 600 работни места.

„ТЕЦ Варна" ЕАД е втората по големина топлоелектрическа централа в България и на Балканския полуостров.

Декларация на ръководството на “ТЕЦ Варна” ЕАД за политиката на дружеството в областта на ...

REMIT - ТЕЦ Варна

„ТЕЦ Варна" ЕАД е с обща инсталирана мощност 1260 МВт шест блока по 210 МВт.

За техническото водоснабдяване на централата със сладка вода са изградени две помпени станции ...

Като основни горива в „ТЕЦ Варна" ЕАД се използват въглища и природен газ, а мазутът ...

„ТЕЦ Варна" ЕАД се свързва с енергийната система на страната чрез далекопроводи 110 и 220kV. Блокове 1,2 и 3 работят на ...

Управлението на шестте енергоблока на централата е съсредоточено в три командни зали по една за два блока. Изградени са ...

Осигуряването на качеството на продукцията, на здравословни и безопасни условия на труд и на опазването на околната среда са ...

Нагоре
Menu:
Търси:

Choose your language: English

главно мореплаване:

  • Обадете ни се0700 10 010денонощна информационна линия
  • (02) 8959 667факс
  • Пишете ни

Проверете сметката
си за електроенергия!

Проверка

Как да проверим реална
ли е сметката ни за ток?

Брошура