ЧЕЗ Трейд България

Начало » За нас » Компаниите в България » ЧЕЗ Трейд България

Фирмен профил

“ЧЕЗ Трейд България” ЕАД  е дружество, създадено през 2005 г., притежаващо лицензия за търговия с електрическа енергия на свободния пазар, издадена от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране с Решение № Л-191-15 от 04 юли 2005 година. Лицензията позволява на компанията да извършва покупко-продажба на електрическа енергия на свободния пазар.

С Решение № И1-Л-191 от 09 юли 2012 година на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране лицензията за търговия с електрическа енергия на "ЧЕЗ Трейд България" ЕАД е изменена като са допълнени права и задължения за дейността "координатор на стандартна балансираща група". Общи принципи за разпределяне на небалансите – ЧЕЗ Трейд България.

Компанията е регистрирана за търговия на едро, съгласно изискванията на ENTSO-E. Полученият EIC код дава възможност за участие в трансграничния регионален пазар на електроенергия.  

“ЧЕЗ Трейд България”ЕАД е 100% собственост на ЧЕЗ а.с.,Чешка Република.

Предмет на дейност

Основната дейност на компанията е в областта на търговията с електроенергия на едро (внос, износ, транзит, участие в търгове за трансграничен капацитет) и продажбата на електроенергия на клиенти (индустриални и стопански потребители).

Ръководство и управление

„ЧЕЗ Трейд България” ЕАД се управлява от Съвет на Директорите в състав:

Съвет на директорите

Владимир Дичев - Председател на Съвета на Директорите и Изпълнителен Директор

Жолт Бойтош - зам. председател на Съвета на Директорите

Кръстю Икономов - член на Съвета на Директорите

Контакти

седалище и адрес на управление

гр. София, ПК 1000
ул. ”Г. С. Раковски” № 140

адрес за кореспонденция

гр. София, ПК 1000,

пл. „Позитано“ № 2, ет. 7, офис 7

Перформ Бизнес Център


факс:                02/  9549 382
ел. поща:         office {at} cez-trade {dot} bg

Нагоре
Menu:
Търси:

Choose your language: English

главно мореплаване:

  • Обадете ни се0700 10 010денонощна информационна линия
  • (02) 8959 667факс
  • Пишете ни

Проверете сметката
си за електроенергия!

Проверка

Как да проверим реална
ли е сметката ни за ток?

Брошура