За снабдяване

Цените за снабдяване с електроенергия, утвърдени от КЕВР

С Решение Ц-19 от 30.06.2016 г. Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди за "ЧЕЗ Електро България" АД следните цени, считано от 01.07.2016 г.:

1. Цени на електрическа енергия за небитови клиенти

Начин на измерване Зони в денонощието Цена лв./кВтч (без акциз и ДДС)
НН
С три скали Върхова 0,17599
  Дневна 0,11258
  Нощна 0,07231
С две скали Дневна 0,15830
  Нощна 0,07687
С една скала   0,14131

2. Цени на електрическа енергия за битови клиенти

Начин на измерване Зони в денонощието НН
С две скали Дневна 0,12936
  Нощна 0,05640
С една скала   0,12936

Забележки:

В крайните цени за електрическа енергия клиентите на „ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ” АД заплащат и следните цени за мрежови услуги:

  • цена за пренос и достъп през/до електропреносната мрежа;
  • цена за пренос на електрическа енергия през разпределителната мрежа на ниско напрежение;
  • цена за достъп до разпределителната мрежа.


С пълния текст на Решение Ц-19 от 30.06.2016 г. можете да се запознаете тук.