За снабдяване

Цените за снабдяване с електроенергия, утвърдени от КЕВР

С Решение Ц-7 от 07.04.2017 г. Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди за "ЧЕЗ Електро България" АД следните цени, считано от 07.04.2017 г.:

1. Цени на електрическа енергия за небитови клиенти, присъединени на ниско напрежение

Начин на измерване Зони в денонощието Цена лв./кВтч (без акциз и ДДС)
НН
С три скали Върхова 0,17809
  Дневна 0,11392
  Нощна 0,07317
С две скали Дневна 0,16016
  Нощна 0,07779
С една скала   0,14299

2. Цени на електрическа енергия за битови клиенти, присъединени на ниско напрежение

Начин на измерване Зони в денонощието Цена лв./кВтч (без акциз и ДДС)
С две скали Дневна 0,13085
  Нощна 0,05723
С една скала   0,13085

Забележки:

В крайните цени за електрическа енергия клиентите на „ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ” АД заплащат и следните цени за мрежови услуги:

  • цена за пренос и достъп през/до електропреносната мрежа;
  • цена за пренос на електрическа енергия през разпределителната мрежа на ниско напрежение;
  • цена за достъп до разпределителната мрежа.


С пълния текст на Решение Ц-7 от 07.04.2017 г. можете да се запознаете тук.