За снабдяване

Цени за снабдяване с електроенергия, утвърдени от КЕВР

С Решение Ц-19 от 01.07.2017 г. Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди за "ЧЕЗ Електро България" АД следните цени, считано от 01.07.2017 г.:

1. Цени на електрическа енергия за небитови клиенти, присъединени на ниско напрежение

Начин на измерване Зони в денонощието Цена лв./кВтч (без акциз и ДДС)
НН
С три скали Върхова 0,17643
  Дневна 0,11294
  Нощна 0,07024
С две скали Дневна 0,14196
  Нощна 0,07024
С една скала   0,14196

2. Цени на електрическа енергия за битови клиенти, присъединени на ниско напрежение

Начин на измерване Зони в денонощието Цена лв./кВтч (без акциз и ДДС)
С две скали Дневна 0,13205
  Нощна 0,05696
С една скала   0,13205

Забележки:

В крайните цени за електрическа енергия клиентите на „ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ” АД заплащат и следните цени за мрежови услуги:

  • цена за пренос и достъп през/до електропреносната мрежа;
  • цена за пренос на електрическа енергия през разпределителната мрежа на ниско напрежение;
  • цена за достъп до разпределителната мрежа.

С пълния текст на Решение Ц-19 от 01.07.2017 г. можете да се запознаете тук.