Небитови клиенти


Фактура на фокус!
Разяснение на компонентите на фактурата за небитови клиенти.
Застанете с курсора на мишката върху избрана от Вас секция за допълнително разяснение.