Защо да избера "ЧЕЗ Електро България" АД за свой търговец

 • Нулеви разходи за балансиране - те се поемат от "ЧЕЗ Електро България“ АД като координатор на стандартна баансираща група и Ваш доставчик
 • Нямате задължения за изготвяне на почасови графици. Прогнозите Ви се изготвят напълно безплатно от "ЧЕЗ Електро България“, като дружеството отговаря и за комуникацията с пазарния оператор ЕСО и другите участници на пазара
 • Атрактивни цени с възможност за индивидуално договаряне
 • Комплексно обслужване на високо ниво – комбиниран договор за доставка на електрическа енергия, разпределение и балансиране
 • Автоматизирани, съвременни клиентски системи, които осигуряват бързо обслужване на голям обем клиенти и точност при фактурирането
 • Стабилност и гарантирана сигурност на доставките
 • Дългогодишен опит на българския и международен пазар
 • Високо качество на обслужването – индивидуални търговци, 24/7 телефонен център, 32 офиса за обслужване на клиенти, персонален онлайн архив за електронни фактури, дистанционно обслужване, специални програми за лоялни клиенти
 • Разнообразни канали за плащане


  * годишна класация на Deloitte по общи приходи за 2015 г.

 

Документация на „ЧЕЗ Електро България“ АД за участие в обществени поръчки за доставка на електрическа енергия