Изявление на ТЕЦ Варна, част от групата на ЧЕЗ в България

НЕК не е изплатила задълженията си към ТЕЦ Варна в размер на 35,4 милиона лева

Силно сме притеснени от създалата се ситуация с високата задлъжнялост в българския енергиен сектор, която заплашва да декапитализира дружествата от групата.

„Националната електрическа компания“ ЕАД (НЕК) системно просрочва задълженията си не само към „ЧЕЗ Електро България“ АД, но и към ТЕЦ „Варна“ ЕАД. От 2010 г. насам всеки месец има забавяне на плащанията към топлоелектрическата централа във Варна, като към 26.03.2014 г. просрочията възлизат на  27,3 млн. лева, а заедно с лихвите сумата достига 35,4 млн. лева. Застрашени са и работните места на повече от триста български енергетици, а оттам и препитанието на повече от триста български семейства.

Неплащането на задълженията за доставена електрическа енергия затруднява оперативната работа на централата и не й позволява да извършва навреме плащанията към нейните служители, доставчици и контрагенти. За да изпълнява своята дейност, ТЕЦ „Варна“ ЕАД е принуждавана да прибягва до банкови кредити, които допълнително утежняват и без това трудното финансово положение на централата. Дружеството приключи финансовата 2013-та година със загуба в размер на 67,6 млн. лева.

Водени от своята професионална отговорност многократно водихме разговори за възстановяване на плащанията от НЕК ЕАД към ТЕЦ „Варна“ ЕАД. За съжаление до настоящия момент не е постигнат ефект. Нещо повече, с назначаването на всяко ново ръководство на НЕК се налагаше преговорите да започват отначало.

С поредно писмо до НЕК ЕАД ги приканихме,  до 27.03.2014 г. да осъществи плащанията към ТЕЦ „Варна“ ЕАД. Със съжаление отбелязваме, че това не се случи. Следвайки възможностите, предвидени в нормативната рамка и регулаторните механизми, потърсихме решение чрез независимата ДКЕВР и министъра на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев като принципал на НЕК ЕАД. На 28.03.2014 г „ТЕЦ Варна“ ЕАД подаде в ДКЕВР жалба срещу НЕК ЕАД с искане за решение по възникналия спор. „Очакваме от независимия регулатор своевременни стъпки, в съответствие с дадените му по закон правомощия, за предприемане, от страна на НЕК,  на адекватни действия за прекратяване на продължаващото нарушение и извършване на дължимите на ТЕЦ Варна забавени плащания“, каза Петър Баран, Член на Управителния съвет на „ТЕЦ Варна“ ЕАД и Главен оперативен директор на ЧЕЗ за България.

ЧЕЗ купи 100% от ТЕЦ „Варна” през 2006 г. за 206 млн. евро и вложи близо 100 млн. евро в увеличение на капитала с 16%. През годините ТЕЦ „Варна“ редовно е доказала ключовата си функция за поддържане на баланса в електроенергийната система в страната. Значението на топлоелектрическата централа е изключително важно в ситуации на енергийна криза. Централата изигра решаваща роля за стабилността на енергийната система при спирането на доставките на руски газ през януари 2009 г., при удължения ремонт на блок 6 на АЕЦ "Козлодуй" през есента на 2010 г., както и по време на стачните действия на миньорите от "Мини Марица-изток" през януари 2012 г.Ръководството на  „ТЕЦ Варна“ ЕАД, част от Групата на ЧЕЗ в България