Клиентите на ЧЕЗ са платили с 16% по-ниски сметки през тази зима в сравнение със същия период година по-рано

Понижението се дължи на намаленото отчетено потребление, по-ниските цени на електроенергията и по-малкия брой отчетени дни

 

Клиентите на ЧЕЗ са платили средно с 9 лева, или 16%, по-ниски сметки за електроенергия за периода ноември 2013 г. – февруари 2014 г. в сравнение със същия период година по-рано. Понижението се дължи на отчетеното намалено с 4% потребление, по-ниските цени на електроенергията и по-малкия брой отчетени дни – средно 29,7 дни спрямо средно 31 дни през предходната зима.

Обобщените данни показват, че средната стойност на фактурите, издадени на битови клиенти на ЧЕЗ през периода ноември 2013 г. - февруари 2014 г., е 46 лева с ДДС при средна консумация 284 киловатчаса. За сравнение през периода ноември 2012 г. – февруари 2013 г. средната сметка е била 55 лева с ДДС при средна консумация   296 киловатчаса.

В  сметките за консумацията на електроенергия през зимните месеци са отразени и трите понижения на цената през 2013 г. - със 7,17% от 5 март, с 4,54% от 1 август, както и поевтиняването на дневната тарифа  с 0,9%, а на нощната – с 10,04% от 30 декември 2013 г.

„Хубавото време беше добър съюзник на компанията и на клиентите през изминалите месеци. Тази зима беше по-топла и мека от предишната, почти без снеговалежи. Въпреки това искам да напомня, че стойността на фактурите зависи най-вече от индивидуалното потребление”, каза Димчо Станев, директор „Обслужване на клиенти“ в ЧЕЗ България

С цел да подпомогне клиентите си при посрещане на плащанията си ЧЕЗ предприе редица мерки през миналата година - удължи двойно срока за безлихвено плащане на сметките за електроенергия от 10 на 20 дни и въведе гъвкави схеми на разсрочване. Съвместно с агенция СОФЕНА бяха разработени 10 съвета, чието прилагане може да намали сметките за електроенергия до 15%. От декември потребителите могат да се възползват и от новата услуга „Персонален съветник”, който предоставя индивидуални консултации за разсрочване на плащанията.

 

Пресцентър на ЧЕЗ България

е-mail: communications@cez.bg