По искане на ЕСО ще бъдат ограничени ВЕИ мощностите в Западна България

На 20.03.2014 г., за периода от 10:00 ч. до 17:00 ч. по искане на ЕСО ще бъде ограничено производството от всички вятърни и фотоволтаични централи на територията, обслужвана от ЧЕЗ.

Териториалните диспечерски управления на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД разпоредиха на "ЧЕЗ Разпределение България" АД да бъдат ограничени максималните работни мощности с 60%.

"ЧЕЗ Разпределение България" АД напомня, че разпорежданията на оперативния персонал на Териториалните диспечерски управления на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД са задължителни за изпълнение от оперативния персонал на ЧЕЗ и за оперативния персонал на производителите на електрическа енергия, присъединени към съответната електроразпределителна мрежа.