Изявление на ръководството на ЧЕЗ

Изумени сме от Решението, което ДКЕВР е взела за стартиране на процедура по отнемане на лиценза на "ЧЕЗ Електро България" АД. За подобни крайни действия липсват всякакви основания, тъй като "ЧЕЗ Електро България" АД  работи изцяло в съответствие с българското и европейското законодателство и при стриктно спазване на лицензионните си задължения.

Очакваме да получим официално Решението на ДКЕВР, за да се запознаем с мотивите на независимия Регулатор.

Припомняме, че "ЧЕЗ Електро България" АД е публично дружество и ще изразява публично позицията си в съответствие с изискванията на нормативната рамка по начин, защитаващ интересите на неговите акционери, инвеститори и клиенти.