ЧЕЗ обезопаси 106 щъркелови гнезда и изолира 21 опасни стълба

За проекта си компанията получи наградата на Българския форум на бизнес лидерите „ЧЕЗ - Инвеститор в опазване на околната среда и биологичното разнообразие“

ЧЕЗ монтира 106 нови метални платформи за обезопасяване на щъркелови гнезда върху електрически стълбове в Западна България през 2013 г. и изолира 21 стълба в района на село Долно Озирово, община Вършец. Мерките са част от политиката на компанията за отговорно отношение към опазването на биологичното разнообразие, избягване на евентуални пожари по електроразпределителната мрежа вследствие на запалвания на щъркелови гнезда, както и за опазване на биологичното разнообразие и живота на белия щъркел и белоглавия лешояд.

„Грижата за околната среда и биологичното разнообразие е сред основните приоритети на ЧЕЗ. Специални усилия полагаме за опазването на големите птици, които са най-уязвими при контакт с електроразпределителната мрежа. Някои от тях са редки или застрашени видове, част от природното богатство на България. Благодарение на активните ни действия в тази насока, няма нови случаи на смърт от електрически ток на белоглави лешояди, а инцидентите с бели щъркели намаляха драстично”, каза Крум Гледжарски, ръководител отдел „Управление на качеството“ в “ЧЕЗ Разпределение България” АД.

ЧЕЗ се грижи за опазването на живота на птиците чрез финансиране на изработка и монтиране на нови изкуствени платформи за повдигане на щъркеловите гнезда, които се намират върху електрически стълбове. Досега на територията на Западна България по този начин са обезопасени 189 гнезда. Други 800 гнезда се намират под постоянно наблюдение и при необходимост се предприемат необходимите мерки за обезопасяването им. Освен това са монтирани 63 броя изолационни покрития за птици по трасе в близост до адаптационна клетка на белоглав лешояд във Врачанския Балкан.

За да гарантира навременна реакция, ЧЕЗ си сътрудничи с Българското дружество за защита на птиците (БДЗП), Дружество за защита на хищните птици (ДЗХП), "Зелени Балкани" и други неправителствени природозащитни организации, които се грижат за опазване на биологичното разнообразие в България.

Проектът  на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД за опазване на околната среда и биологичното разнообразие получи награда в категорията „Инвеститор в околната среда" на единадесетите годишни награди за отговорен бизнес на Българския форум на бизнес лидерите през февруари 2014 г. Тя бе отличена измежду 7 аналогични проекта.

 

Пресцентър на ЧЕЗ България

е-mail: communications@cez.bg