Потребителсият съвет към ЧЕЗ обсъди начините, чрез които дружеството улеснява клиентите си при заплащане на сметките им

Липсата на актуални данни е основна пречка компанията да предупреждава навреме при просрочване на задължението

Начините и възможностите за улесняване на клиентите да покриват сметките си за електроенергия бяха обсъдени на шестото заседание на потребителския съвет към ЧЕЗ България, което се проведе на 31 януари в София. Участниците в консултативния орган се запознаха с мерките, които дружеството предприема, за да се предотврати натрупването на неплатени сметки. Участниците на потребителския съвет, сред които бяха представители на Българска национална асоциация „Активни потребители“, Федерация на потребителите в България,  гражданското сдружение „СИЛА“ и експерти, се обединиха около необходимостта за своевременно информиране на клиентите, които по различни причини просрочват плащането на сметките си, както и от необходимостта за клиентите от разсрочено плащане на задълженията и улесняване на тази практика.

„Правим всичко възможно, за да уведомим клиентите, чийто срок за плащане е изтекъл, и да избегнем прекъсването на електрозахранването заради неплатени сметки - удължихме двойно периода за безлихвено плащане – от 10 на 20 дни, а след изпадане в просрочие изпращаме sms-съобщение на клиентите, които са направили регистрация за тази услуга. Освен товаизпращаме напомнително писмо, обаждаме се по телефона, разработихме и предлагаме гъвкави възможности за разсрочено плащане. Основният проблем е, че много от клиентите не актуализират данните си при нас и усилията ни да напомним за просрочени задължения, не достигат до тях“, каза Зорица Божилова, Ръководител направление "Дългове" в "ЧЕЗ България" ЕАД.

Представителите на ЧЕЗ съобщиха, че през миналата година дружеството е изпратило на клиентите си около 500 000 напомнителни писма, направени са 75 000 телефонни напомняния и са изпратени близо 100 000 sms известия за просрочени задължения.


Специален гост - лектор на заседанието на потребителския съвет бе Рени Миткова, председател на Асоциацията на колекторските агенции в България. Тя разказа какъв е профилът на клиента, който най-често просрочва задълженията си и какви за причините за това. Една от тях е, че сметките са неясни и сложно написани, сподели наблюденията си Рени Миткова. Тя предложи да бъдат положени повече усилия, за да бъдат информирани по-добре младите хора как най-ефективно да управляват своите бюджети, за да не се стига до просрочия.

В тази връзка ЧЕЗ представи новата си услуга „Персонален съветник“, който позволява по-гъвкаво планиране на бюджета за електроенергия на домакинствата. Услугата бе въведена през декември 2013 г. като част от пакета с мерки за облекчаване разплащанията на битовите клиенти. Всеки клиент може напълно безплатно да заяви услугите на „Персонален съветник“ чрез попълване на заявление в центровете за обслужване на клиенти на ЧЕЗ. След това служител на дружеството се свързва с тях, за да договори разсрочване на плащането. Представителите на гражданско сдружение „СИЛА“ предложиха услугата да бъде разработена още повече и да може да се заявява онлайн с цел да се улеснят максимално клиентите на дружеството.

Пресцентър на ЧЕЗ България

тел. 02/ 8958 369;

моб. 0884498636;

е-mail:communications@cez.bg